Vennootschapsbelasting

Vennootschappen onder firma en eenmanszaken betalen elk jaar inkomstenbelasting op de geproduceerde winsten, terwijl voor rechtspersonen (BV’s, NV’s of coöperaties) er een andere belasting geldt: de Vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting

De jaarlijkse aangifte

Elke onderneming heeft een boekjaar. Als dit boekjaar voorbij is maakt elk bedrijf zijn jaarrekening en balans op. Het boekjaar valt niet altijd samen met het kalenderjaar indien de belastingdienst een gebroken boekjaar duldt. Voor de belastingdeskundige is het van belang dat het boekjaar samenvalt met het boekjaar in de voorschriften van de vennootschap.
Aan het einde van het boekjaar zijn er diverse verplichtingen. Het opmaken van de jaarrekening gebeurt altijd samen met de aangifte van de vennootschapsbelasting. Accountants en ondernemingen werken dan samen om deze presentaties correct op te maken. Tegelijkertijd stellen zij ook de belastingopgaaf samen.

Aftrekposten van de Vennootschapsbelasting

De wetgever laat diverse uitzonderingen toe wegens moeilijke staathuishoudkundige omstandigheden. Bedrijven die investeren in bijvoorbeeld milieu, kleinschaligheid en energie maken aanspraak op een investeringsaftrek. Ondergeschikt aan de research- en developmentaftrek en het geïnvesteerde bedrag heeft u recht op een aftrek. Nadere toelichting vindt u hier.
Belastingdeskundigen zijn solide partners om u te helpen van deze investeringsaftrekposten gebruik te maken. Ze kennen de voorwaarden om hiervan te profiteren en berekenen nauwkeurig de aftrek van de eerstvolgende winsten uit uw belegging. Op zo’n manier weet u tijdig of bepaalde investeringen gunstig zijn voor de financiële resultaten van uw onderneming.

Hoeveel bedraagt de Vennootschapsbelasting?

Er zijn volgens het Nederlandse fiscaal recht drie tarieven waarop de belastingdienst een aanslag heft. Op de eerste 200.000 euro winst geldt er een belastingtarief van 20 % en hierna stijgt dit tot 25 %. De belastingdienst kan een uitzondering maken voor innovatieve ondernemingen zodat zij maar 5 % betalen op de winst van het boekjaar. Als de onderneming aanspraak wil maken op het verlaagde tarief, dan dient zij een WBSO-regeling te hebben. Vind hierover meer informatie via deze link.

Heeft u na het bezoeken van deze website nog steeds vragen?

Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen