Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen

Het eigenwoningforfait is gewijzigd. Dit moet u erover weten!
Het belastbaar inkomen wordt berekend aan de hand van inkomsten en aftrekposten. Onder inkomsten verstaan we bijvoorbeeld uw loon – off de winst uit een onderneming. Daarnaast vallen ook specifieke pensioenen en uitkeringen onder deze noemer. Aftrekposten zijn lastiger te definiëren. Hiervan bestaan niet alleen veel verschillende soorten, ze worden ook regelmatig onderworpen aan verandering. Een voorbeeld hiervan is het eigenwoningforfait en woningforfait. Hier gaan we in op dit soms lastig te omschrijven begrip. Wat houdt het in, wat is de bijbehorende WOZ-waarde en wat is er precies veranderd aan deze regeling?

Tariefaanpassingen
Allereerst is het goed te weten dat de Belastingdienst in 2017 een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd. Sommigen hebben invloed op de aftrekbare kosten van een eigen woning. Dit houdt concreet in dat u meer aftrek voor een woning krijgt. Dit percentage stond op 1,5% (en in het verleden op 1%), maar is in 2017 verhoogd naar 2%. Het betekent dat u, naast de gewoonlijke berekening van de Belastingdienst, ook een aangepast bedrag betaalt. Dit bedrag is vanzelfsprekend gebaseerd op het nieuwe tarief.

Eigenwoningforfait
De wijziging is dus relevant voor woningeigenaren. En het is niet de enige verandering die deze doelgroep aangaat. Ook op het gebied van eigenwoningforfait is er het een en ander verschoven. We gaan daarom eerst in op het begrip eigenwoningforfait en woningforfait.

Een eigenwoningforfait verwijst naar een regeling in het Nederlandse wetboek. Het is een fictief inkomen dat een woningbezitter dient op te tellen bij het inkomen uit werk en woning – de welbekende box 1. Het gevolg hiervan is dat het belastingvoordeel van de woning lager ligt dan het voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Dit moet ervoor zorgen dat u als woningbezitter nooit meer belasting per saldo betaalt. Desondanks is de regeling regelmatig onderwerp van discussie. Sommige partijen in de Tweede Kamer zijn van mening dat dit principe niet geldt voor belastingbetalers uit de vierde schijf. Mede daardoor is het eigenwoningforfait vaak onderwerp van verandering.

WOZ-waarde
Hoe hoog moet zo’n eigenwoningforfait dan zijn? Dat wordt bepaald door de zogenaamde WOZ-waarde. Woningbezitters worden hierover bericht door de gemeente waarin het huis staat. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Het is een taxatie van de betreffende woning: hoeveel is deze wel en niet waard? Die waarde wordt bepaald door een professionele taxateur. Daarbij wordt er gelet op verschillende aspecten. Voorbeelden zijn de grootte van het huis en het type woning. De ligging is echter ook van invloed. Hierdoor kan een waarde omhoog gaan, maar ook kelderen. Dat is afhankelijk van veranderingen aan het huis of in de omgeving.

Vanwege deze veranderingen is het zaak de WOZ-waarde ieder jaar weer te controleren. Zo voorkom je dat je als woningeigenaar te veel of juist te weinig belasting bepaalt.

Forfaitpercentages
De WOZ-waarde is dus beslissend voor het forfaitpercentage. Hieronder vind je een overzicht van de percentages in de voormalige situatie.

  • Bij een WOZ-waarde tussen de €0 en de €12.500 is er géén forfaitpercentage.
  • Bij een WOZ-waarde tussen de €12.500 en de €25.000 is er 0,30% forfaitpercentage.
  • Bij een WOZ-waarde tussen de €25.000 en de €50.000 is er 0,45% forfaitpercentage.
  • Bij een WOZ-waarde tussen de €50.000 en de €75.000 is er 0,60% forfaitpercentage.
  • Bij een WOZ-waarde tussen de €75.000 en de €1.050.000 is er 0,75% forfaitpercentage.
  • Bij een WOZ-waarde hoger dan €1.050.000 wordt het bedrag van €7.875 vermeerderd met 2,35% van de waarde boven de €1.050.000.

Nieuwe situatie
Zoals gezegd is dit de situatie tot en met 2016. In 2017 heeft de overheid een kleine wijziging aangebracht. Die wijziging heeft betrekking op de duurdere woningen. Dat houdt dus in dat het bovenstaande overzicht hetzelfde blijft, maar het laatste punt is gewijzigd naar het onderstaande:

  • Bij een WOZ-waarde hoger dan €1.060.000 wordt het bedrag van €7.950 vermeerderd met 2,35% van de waarde boven de €1.060.000.

Geef een reactie


Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen