Krijgt u in 2017 boeterente terug? Vermeld dit altijd in uw aangifte inkomstenbelasting

Wat is boeterente?

Heeft u besloten om uw hypotheek over te sluiten? Of om de rentevastperiode ‘open te breken’ omdat er momenteel een gunstigere rente mogelijk is? Dan kunt u te maken krijgen met een boete door de hypotheekverstrekker of bank.
Deze zogeheten oversluitboete wordt in de volksmond ook wel boeterente genoemd. We leggen u in dit artikel uit wat boeterente precies is en waarom u aangifte moet doen over teruggaaf van deze oversluitboete.

Bij het afsluiten van uw hypotheek of het afspreken van een nieuwe rente, is er sprake van een zogeheten rentecontract met de bank. U spreekt af dat u voor een bepaalde, vaak jarenlange periode (de rentevastperiode) het overeengekomen rentepercentage over uw hypotheek betaalt. Komt u deze afspraak niet na, doordat u uw hypotheek oversluit of de rentevastperiode openbreekt voor een lagere rente, dan heeft de bank daar financieel nadeel van.
Door het openbreken van de rentevastperiode loopt de bank namelijk elke maand het verschil met de hogere rente mis. U dient dan dit nadeel te compenseren of beter gezegd, te vergoeden. Die vergoeding wordt de boeterente genoemd. U heeft financieel voordeel van het oversluiten van uw hypotheek of openbreken van de rentevastperiode en dit voordeel moet u eerst ‘afkopen’ met een boete.

Boeterente 2016

De periode voor de opgave inkomstenbelasting over 2016 is per 1 mei 2017 verstreken. Toch is aangifte doen van teruggaaf boeterente 2016 nog relevant, mits u uitstel hebt aangevraagd (en gekregen). Loste u in 2016 een deel van uw eigenwoningschuld af? Of hebt u uw hypotheek overgesloten? Dan is het mogelijk dat u te veel boeterente hierover hebt betaald. Uw bank betaalt u dan de teveel betaalde boeterente terug. Over precies deze teruggave moet u aangifte doen, nadat het terug ontvangen bedrag is verrekend met de betaalde rente over uw (hypotheek)schuld.

De aangifte inkomstenbelasting loopt altijd over het voorgaande jaar. Hebt u bijvoorbeeld in 2016 te veel boeterente betaald en dat in 2017 teruggekregen? Dan dient u het betreffende teruggekregen geld op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting over het kalenderjaar 2017. Dat kunt u pas doen in 2018, het erop volgende jaar.
In de aangifte moet u de betaalde rente goed verrekenen met de terugontvangen boeterente.

Blijkt dat de teruggekregen boeterente lager uitvalt de betaalde rente? Dan geeft u het overgebleven bedrag op als betaalde rente.

Blijkt na berekening dat de teruggekregen boeterente hoger uitvalt dan de betaalde rente? Dan vult u ‘0’ in bij ‘betaalde rente’.

Betaalde u helemaal geen rente? U vult dan in uw aangifte ‘€ 0’ in.

2017 boeterente: te veel betaald?

Hebt u in het jaar 2017 teveel boeterente betaald en dit bedrag ook al in 2017 teruggekregen? Dan moet u in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar opgeven hoeveel boeterente er is betaald. Dit doet u in het jaar 2018, onder het kopje ‘hypotheken en andere leningen’. Ook hierbij geldt dat u moet uitgaan van het bedrag dat u daadwerkelijk hebt betaald, verrekend met het bedrag dat u in het jaar 2017 hebt teruggekregen.

Op de jaaropgave van uw bank vindt u het exacte bedrag van de betaalde boeterente.

Voorlopige aanslag 2017

Krijgt u in het jaar 2017 een voorlopige aanslag in de bus, omdat u maandelijks een bedrag moet betalen of juist geld terugkrijgt? Door de teruggave in 2017 (van het teveel aan betaalde boeterente), is het mogelijk dat er ook een wijziging moet plaatsvinden in uw maandelijkse voorlopige aanslag.

Conclusie: terugontvangen boeterente moet worden altijd opgegeven aan de belastingdienst. Het is tenslotte inkomen.

1 Comment
  1. Wij hebben in 2016 boete rente betaald op onze oude hypotheek. En een nieuwe afgesloten. In 2017 bleek dat we teveel boete rente hadden betaald in 2016 en dat kregen we dus terug in 2017. Bij het invullen van de belastingaangifte weet ik nu niet waar ik dat in moet vullen. Mag ik bij de betaalde rente van de nieuwe hypotheek het bedrag dat we terug ontvangen hebben hier aftrekken? Ik zou anders niet weten waar ik dat bedrag wat we van de bank terug hebben gekregen in moet vullen.

Geef een reactie


Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen