Kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3

Als gescheiden ouder heeft u vaak te maken met kinderalimentatie. Deze bijdrage aan het levensonderhoud van kinderen is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Vanaf 2017 is er voor de betalende partij het een en ander veranderd. De betaalde alimentatie is nog steeds aftrekbaar, maar op een andere plek. Goed om te weten nu de aangifte inkomstenbelasting weer ingeleverd dient te worden. Dit zijn de belangrijkste kinderalimentatie veranderingen 2017:

Box 3: Wat verandert er in 2017?

Vanaf 1 januari 2015 was al de persoonsgebonden aftrek voor het dagelijkse levensonderhoud van uw kinderen afgeschaft. Sindsdien kon de betalende ouder de verplichte uitgaven aan het levensonderhoud van kinderen opgeven als een schuld in box 3. Box 3 is van oudsher geserveerd voor opbrengst uit vermogen, zoals spaargeld, een tweede woning of aandelen. Ook de negatieve opbrengsten zoals schuld worden in box 3 geplaatst en verdisconteerd. Dit geldt echter alleen als u een box 3 – inkomen (ofwel bezittingen min schulden) heeft dat hoger ligt dan het heffingsvrij vermogen (in 2016 een bedrag van € 24.437,-). Per 1 januari 2017 is deze aftrekpost vervallen.

Vanaf 2017 kunt u deze schuld daarom niet meer opgeven in box 3.

Heeft u vermogen? Dan mag u dit vermogen nog wel verminderen met de alimentatieverplichting. In de aangifte over 2016 mag u bij uw schulden in box 3 een bedrag optellen voor de kinderalimentatie die u dient te betalen. Het gaat dan om de contante waarde van de toekomstige betalingsverplichting.

Let op: de drempel die in box 3 geldt voor schulden ligt op €3000 per persoon. Deze mogelijkheid heeft u nog in de aangifte over 2016. Volgend jaar, als de aangifte over 2017 op stapel staat, is deze regeling vervallen.

kinderalimentatieFinanciële gevolgen kinderalimentatie veranderingen 2017

Kunnen uw kind of kinderen nog niet zelf in hun levensonderhoud voorzien? Bent u de verantwoordelijke partij voor het levensonderhoud van uw kinderen? Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk om de betaling van kinderalimentatie af te trekken van de inkomstenbelasting in box 3.

Kunt u de kosten van de alimentatie niet meer dragen? Bijvoorbeeld door ontslag of een andere verandering in uw situatie zoals langdurige ziekte? Soms kunnen er drastische dingen gebeuren in een mensenleven en dan wordt de betaling van kinderalimentatie een onoverkomeljke financiële drempel. Gescheiden ouders kunnen de gevolgen van deze financiële veranderingen wel verzachten. Soms kan het bedrag van de alimentatie verlaagd worden door de rechter. De alimentatiegerechtigde ontvangt dan weliswaar een lager bedrag, maar kan dit eventueel opvangen door toeslagen uit andere bronnen.

Andere kindregelingen en de veranderingen hierin

Vanaf 1 januari 2015 is het aantal financiële regelingen rondom kinderen teruggebracht van 11 naar 4. De 4 overgebleven kinderregelingen vallen allemaal onder de volgende regelingen:

  • De kinderbijslag
  • Het kindgebonden budget
  • De combinatiekorting
  • De kinderopvangtoeslag

Regelingen zoals de aanvullende alleenstaande-ouderkorting en daarnaast de ouderschapsverlofkorting zijn afgeschaft.

Waar wel aangifte doen van kinderalimententatie?

Bent u bezig met de aangifte inkomenstebelasting over 2016? Dan is het nu misschien niet direct duidelijk waar u de betaalde kinderalimentatie kunt aangeven. Vanaf 2017 kan dit worden ondergebracht bij ‘Hypotheken en andere schulden’.

Zo werkt het:

  • Bij de eerste vraag of u schulden had, beantwoordt u deze met ‘ja’.
  • Het programma vraagt daarna automatisch naar een bank of een andere geldverstrekker. Op deze plek vult u in ‘kinderalimentatie’, gevolgd door de naam van uw kind of kinderen.
  • Bij het volgende nummer vult u in ‘niet van toepassing’.
  • Tot slot geeft u bij ‘Schuld op 1 januari 2016’ aan wat de berekende contante waarde van de kinderalimentatie op 1 januari 2016 was.

Geef een reactie


Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen