Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting aangeven dient iedereen te doen. Elke inwoner van Nederland is verplicht om jaarlijks een belastingaangifte te doen. De belastingdienst gaat dan aan de hand van deze opgave na welke inkomsten u ontving en of u genoeg accijns betaalde.

inkomstenbelasting

Doe beroep op professionele hulp

De inkomstenbelasting heeft een erg ingewikkeld procedé met verschillende regels en uitzonderingen. Het is aan te bevelen om deskundige hulp in te roepen bij het invullen van uw belastingaangifte. Diverse belastingadviseurs helpen u hierbij en geven u waar nodig advies. Daarnaast staat de belastingtelefoon paraat om uw vragen te beantwoorden. Met de juiste assistentie bij het invullen van uw aangifte kunt u heel veel geld besparen.

Het indienen van het aangifteformulier

Zowel Nederlanders als buitenlanders die hun inkomsten in Nederland ontvangen moeten elk jaar een belastingaangifte indienen. Er is hiervoor een speciaal programma beschikbaar gesteld door de belastingdienst. Als u boetes wilt vermijden, dien dan op tijd uw aangifte in. De belastingdienst kan behalve een boete ook een onrendabele berekening van uw inkomsten maken, waardoor de door u te betalen inkomstenbelasting veel hoger wordt.
Nadat u de aangifte heeft ingevuld, krijgt u een aanslagbiljet dat aangeeft of u bij moet betalen of dat u juist wat terugkrijgt. Als u het niet eens bent met dit aanslagbiljet dan dient u een bezwaar in. Hier leest u de te ondernemen stappen voor dit bezwaar.

De drie verschillende boxen voor de inkomstenbelasting

Uw inkomen wordt onverdeeld in drie verschillende boxen met elk hun eigen tarief. In box 1 telt u al uw inkomsten uit woning en werk op. In deze groep vermeldt u uw salaris uit buitenlandse inkomsten, uikeringen, arbeid en de kapitaalverzekeringen van de eigen woning. In box 2 vermeldt u het totaal van uw inkomsten uit belangrijke zaken, zoals de ontvangen dividenden en de verkoopwinsten op aandelen van stichtingen of bedrijven waarvan u meer dan 5 % in bezit heeft. In de laatste box geeft u opnieuw de inkomsten uit de spaarproducten en andere aandelen en inkomsten van uw eigendommen en woningen aan.
Elke box heeft zijn eigen tarief. Hier vindt u een duidelijk beeld van deze tarieven.

Heeft u na het bezoeken van deze website nog steeds vragen?

Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen