De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro komt terug

Tot 100.000 euro belastingvrij schenken voor de woning kan weer in 2017

Goed nieuws voor iedereen die hun kinderen of anderen een schenking willen doen. Sinds begin van dit jaar mag er weer eenmalig belastingvrij geschonken worden tot een bedrag van 100.000 euro. Aan deze eenmalige schenkingsvrijstelling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Belastingtelefoon.nl zet voor u de feiten op een rij.

Terug van weggeweest

De eenmalige schenkingsvrijstelling is terug van weggeweest. Ook van oktober 2013 tot en met december 2014 bestond er namelijk al een soortgelijke regeling. Het ging toen echter om een maatregel met een tijdelijk karakter. De nieuwe regeling is meer permanent van aard. Ging het bij de vorige vrijstelling om het op orde brengen van de woningmarkt tijdens de periode waarin Nederland kampte met een financiële crisis, de nieuwe regeling is vooral bedoeld om de schulden op de eigen woning te verminderen.

eenmalige schenkingsvrijstellingWat is er nieuw?

De eenmalige schenkingsvrijstelling die is ingegaan op 1 januari 2017 verschilt van de oude tijdelijke regeling. Dat wordt vooral duidelijk als u kijkt naar de leeftijdsbeperking.
– In de nieuwe regeling geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en een maximumleeftijd van 40 jaar. De dag dat iemand 40 jaar wordt, telt nog mee. Ontvangt u de schenking op een later tijdstip dan moet er belasting over worden betaald. Leeftijd speelde in de oude tijdelijke regeling geen rol.
– De nieuwe regeling is daarentegen een stuk flexibeler. De schenking kan namelijk worden besteed in drie achtereenvolgende jaren en dus ook over verschillende jaren worden verspreid. Voor een schenking in 2017 geldt dus dat deze geldig is tot eind december 2019.
– Wanneer een kind een schenking van 100.000 euro voor de eigen woning ontvangt, mag hij of zij daarvan 25.526 euro vrij besteden. De overige 74.474 euro mogen alleen worden besteed aan de eigen woning.
Een schenking hoeft zich overigens niet te beperken tot de kinderen of een ander familielid. Het staat de gulle gever geheel vrij om te bepalen aan wie hij de schenking doet. Uiteraard mag er ook minder worden geschonken dan een ton.

Voorwaarden schenking voor eigen woning in 2017

Tot vorig jaar mocht een bedrag van € 53.016,- belastingvrij worden geschonken, indien dit werd gebruikt voor de eigen woning. Ook in de nieuwe regeling gelden een aantal voorwaarden om tot maximaal 100.000 euro belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Het betreft hier een schenking van de woning zelf of een geldsom die moet worden gebruikt voor:
– het kopen van een eigen woning of woning in aanbouw
– het onderhouden of verbeteren van de eigen woning
– het afkopen van erfpacht, opstal of beklemming
– het aflossen van eigenwoningschulden
– het aflossen van de restschuld van een woning die is verkocht
Het feit dat de schenking ook echt is uitbetaald en vervolgens is gebruikt voor de eigen woning, moet bij de belastingdienst schriftelijk worden aangetoond.

Geef een reactie


Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen