Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017

Berekening belasting box 3 vanaf 2017 verandert. Wat betekent dit voor u?

De berekening belasting box 3 vanaf 2017 verandert. In de nieuwe berekening hanteert de belastingdienst drie vermogensschijven. Per schijf geldt een steeds hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Dat betekent volgens de belastingdienst dat u meer voordeel heeft wanneer uw vermogen groter is. In de nieuwe regeling is ook een verhoging van het heffingsvrij vermogen van toepassing. Dit is nu vastgesteld op € 25.000 per persoon.

Grondslag sparen en beleggen (box 3)

Over het inkomen uit uw vermogen moet u belasting betalen. Dit wordt de grondslag sparen en beleggen genoemd. Om dit te berekenen wordt uitgegaan van de waarde van uw bezittingen op de eerste dag van het jaar waarover u aangifte doet. Dit bedrag wordt verminderd met uw schulden en het heffingsvrij vermogen. Een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen wordt belast.

Berekening belasting box 3 vanaf 2017

De belastingdienst ging tot en met 2016 uit van een fictief rendement van 4% over het vermogen. Daarover moest u 30% inkomstenbelasting betalen. Dit betekende een belasting van 1,2% over uw vermogen. De berekening belasting box 3 vanaf 2017 wordt op een andere manier gedaan. De belastingdienst gaat nu uit van 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. De 30% inkomstenbelasting over dit fictieve rendement blijft overigens hetzelfde.
De nieuwe berekening gaat uit van de gedachte dat meer vermogen, een hoger rendement oplevert. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat er bij een hoger vermogen meer wordt belegd dan gespaard. Om het rendement over het vermogen te berekenen, wordt hiermee in de drie opeenvolgende schijven rekening gehouden. Bij iedere volgende schijf wordt daarom een hoger percentage toegepast.

Berekening belasting box 3Belasting op sparen en beleggen

Bij de berekening rendement op vermogen worden vanaf 2017 twee percentages toegepast. Over het eerste deel is dat 1,6%. Dit is gebaseerd op het gemiddelde van het landelijke rendement op spaargeld over een periode van 5 jaar. Het tweede deel is vastgesteld op 5,39% en gaat uit van het gemiddelde landelijke rendement op aandelen, obligaties en onroerende zaken over een periode van 15 jaar. Elk jaar worden deze percentage opnieuw berekend.

Berekening per schijf

Per schijf verschillen de percentages die worden toegepast op spaargeld en beleggingen. De belastingdienst is bij deze verdeling uitgegaan van de gegevens uit de belastingaangiften over 2012. In 2020 wordt deze verdeling opnieuw getoetst en wordt er bekeken of deze nog aansluit op de fiscale realiteit van dat moment.
In de eerste schijf tot 75.000 euro geldt een verdeling van respectievelijk 67% en 33%. Dat komt neer op een percentage gemiddeld rendement van 2,871%.
In de tweede schijf vanaf € 75.001 tot en met € 975.000 is de verdeling 21% en 79%. Het percentage gemiddeld rendement komt hier uit op 4,600%.
In de derde schijf vanaf € 975.001 zijn de verhoudingen 0% en 100% Omgerekend is dat 5,39% gemiddeld rendement.

Wat betekent de nieuwe berekening in de praktijk ?

Voor iemand met een totaal aan spaargeld van 125.000 euro, zonder schulden, betekent dit na aftrek van het heffingsvrij vermogen het volgende:
Eerste schijf:
67% x € 75.000 = € 50.250. 1,63% x € 50.250 voordeel: € 819
33% x € 75.000 = € 24.750 5,39% x € 24.750 voordeel: € 1.334
Tweede schijf:
21% x € 25.000 = € 5.250 1,63% x € 5.250 voordeel: € 85
79% x € 25.000 = € 19.750 5,39% x € 19.750 voordeel: € 1.064
Voor de derde schijf komt deze persoon niet in aanmerking. Het voordeel in box 3 is in totaal 3.302 euro. Over dit voordeel moet deze persoon dus 30% belasting betalen, hetgeen neerkomt op een bedrag van 991 euro.

Geef een reactie


Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen