Belastingschijven

Belastingschijven

In Nederland wordt er voor de inkomstenbelasting gewerkt met een regelmatig toenemend belastingstelsel. Er wordt hier een schijventarief toegepast, waarbij u minder belasting betaalt over het eerste deel van uw belastbaar inkomen dan over het laatste. Hoe meer u verdient, hoe meer belasting u betaalt. De belastingschijven kunnen jaarlijks verschillen, want ze zijn niet definitief. Ook het percentage belasting per schijf wordt elk jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. Meestal is het verschil niet zo groot vergeleken met het voorgaande jaar, maar soms kan dit tamelijk groot zijn. Mensen in loondienst hebben haast nooit te maken met belastingschijven, terwijl zelfstandigen altijd goed moeten kijken hoeveel belasting zij moeten betalen.

Belastingschijven

Belastingschijven 2014

De belastingschijven zijn jaarlijks verschillend. De tarieven die voor 2014 gelden treft u hieronder aan. Zoals u ziet moet u in 2014 over de eerste schijf met een maximum van € 19.645 aan inkomsten 36,25 % loonbelasting betalen. Naarmate u meer verdient, wordt het percentage ook hoger. Verder ziet u dat u over het laatste gedeelte van uw belastbaar inkomen vanaf € 56.532 of meer 52 % moet betalen.

Belastingschijf

 • schijf 1
 • schijf 2
 • schijf 3
 • schijf 4

Loon (jaarbasis)

 • € 0 t/m € 19.645
 • € 19.646 t/m € 33.363
 • € 33.363 t/m € 56.531
 • € 56.532 of meer

Loonbelasting

 • 36,25%
 • 42%
 • 42%
 • 52,00%

Belastingschijven 2014 – ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf

 • schijf 1
 • schijf 2
 • schijf 3
 • schijf 4

Loon (jaarbasis)

 • € 0 t/m € 19.645
 • € 19.646 t/m € 33.363
 • € 33.363 t/m € 56.531
 • € 56.532 of meer

Loonbelasting

 • 18,35%
 • 24.1%
 • 45.00%
 • 52,00%

Belastbaar inkomen

De belastingschijven worden toegepast op het belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen is het bruto-inkomen min de aftrekposten, zoals bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. Als het schijventarief reeds is toegepast, gaat daar een bepaald bedrag aan inkomstenbelasting van af. Hierna mag u van dit bedrag nog de heffingskortingen aftrekken, waardoor u op den duur dus iets minder inkomstenbelasting betaalt over uw inkomsten. Onder het netto- of besteedbaar inkomen verstaan we het inkomen waarop het belastingsysteem al is toegepast. Dit is uw werkelijk besteedbare inkomen. Bent u in loondienst, dan betaalt uw werkgever altijd de loonbelasting. U berekent dan niet zelf de loonbelasting, maar dient wel aangifte te doen van uw inkomsten, waarbij u ook aftrekposten aangeeft.

Heeft u na het bezoeken van deze website nog steeds vragen?

Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen