Belastingdienst

Iedereen die in Nederland woont komt nu of later in aanraking met de Nederlandse Belastingdienst. In Nederland wordt deze dienst gezien als het belangrijkste besturingsinstituut. De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft op den duur een slecht beeld gekregen van de fiscus. Volgens deze Nederlanders wil de Belastingdienst alleen maar geld van de hardwerkende Nederlander, maar wie beter kijkt merkt al gauw dat deze dienst er juist voor zorgt dat het land goed blijft draaien, mede door de belastinginkomsten.

De belangrijkste van de vele taken waarvoor de Nederlandse Belastingdienst aansprakelijk is zijn werk en inkomen, aangiftes, inkomstenbelasting, auto en vervoer, internationale betrekkingen, de internationale douane, toeslagen, woningen, vermogensbelangen en financiële relaties/transacties tussen familie en vrienden. Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de Belastingdienst zich het meest met geld- of waardezaken bezighoudt.

belastingdienst

Belastingdienst en Inkomstenbelasting

Elke werkende Nederlander is genoodzaakt om inkomstenbelasting te betalen. Indien u in loondienst bent, regelt uw werkgever dit. Het verschil tussen uw bruto- en nettosalaris is de inkomstenbelasting. Ondernemers moeten echter wel goed op de hoogte zijn van de regelingen rondom inkomstenbelastingen, omdat zij zelf of eventueel met de hulp van een boekhouder of accountant deze belasting regelen. De Belastingdienst maakt bij het bereken van de inkomstenbelasting gebruik van een schijventarief. Jaarlijks veranderen de schijven weer van grootte en percentages. U moet dus elk jaar steeds kijken hoeveel uw inkomstenbelasting bedraagt. U betaalt alleen de inkomstenbelasting over uw inkomen dat aan belasting is onderworpen. Dit is het brutosalaris min de aftrekposten (evenals hypotheekrente). Hetzelfde geldt voor eigenaars van  een eenmanszaak. Haast elke Nederlander heeft bovendien recht op heffingskortingen, waardoor de inkomstenbelasting verlaagt wordt.

Belastingdienst en de douane

Bij het reizen naar het buitenland komt iedereen in aanraking met de douane die ook deel uit maakt van de Belastingdienst. De douane controleert of er geen verboden middelen in de bagage van de reizigers zitten en let verder ook op andere zaken die te maken hebben met het Nederlandse belastingsysteem. U komt bijvoorbeeld in aanraking met de Nederlandse Belastingdienst wanneer u goederen wilt im- of exporteren, of goederen ontvangt uit het buitenland (bijvoorbeeld door een internetbestelling), maar ook wanneer u geld, een auto of motor over de grens wenst mee te nemen of gaat verhuizen of reist naar een land binnen of buiten de Europese Unie. De douane voert echter selectief controles uit, zodat niet iedereen op Schiphol een controle ondergaat. Uiteraard wordt uw bagage wel altijd gecontroleerd middels een scanner.

Belastingdienst bij auto & vervoer

Ook op het gebied van auto en vervoer is de Nederlandse Belastingdienst van groot belang.

Iedereen die in het bezit is van een auto of motor moet wegenbelasting betalen aan de deze instelling. Deze belasting is afhankelijk van diverse factoren, zoals het gewicht van de auto/motor en de regio waarin u woont. Verder kunt u met betrekking tot auto en vervoer ook in aanraking komen met de Belastingdienst wanneer u belasting op motorrijwielen (BPM) en personenauto’s moet betalen.

Belastingdienst op de woningmarkt

De Nederlandse Belastingdienst is ook op de woningmarkt heel belangrijk. U kunt van de Belastingdienst huurtoeslag ontvangen als u weinig verdient en toch een woning wilt huren. De huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de maandelijkse lasten die uit het huren van een woning voortkomen. ‘Hypotheekrenteaftrek’ betekent dat u een deel van de hypotheekrente van uw inkomsten mag aftrekken wanneer u een woning koopt. Bij het kopen van een woning komen er ook nog andere zaken bij waarvoor u aan diverse belastingvoorwaarden moet voldoen.

Het is ook mogelijk dat u met overdrachtsbelasting te maken krijgt wanneer u uw woning verkoopt. Voor elke belastingverplichting zijn er verschillende tarieven.

Heeft u na het bezoeken van deze website nog steeds vragen?

Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen