Belastingaangifte doen?

Belastingaangifte doen?

In Nederland zijn er miljoenen mensen die belasting moeten betalen. Deze groep wordt verdeeld in particulieren en ondernemers. De belastingdienst verplicht iedereen om elk jaar een aangifte in te vullen, zodat ze een overzicht heeft over de inkomsten van elke belastingplichtige. Aan de hand van deze belastingaangiftes berekent de belastingdienst hoe hoog de aanslag wordt.

Belastingaangifte doen

Belastingaangifte van de omzet- en vennootschapsbelasting

De omzet- en vennootschapbelasting gelden slechts voor bedrijven. Bij elke verkoop wordt omzetbelasting of BTW opgelegd. De ondernemer mag de BTW op inkopen aftrekken van de opgelegde BTW. Nederland kent twee BTW-tarieven, te weten: 21 % en 61 %.
Een vennootschapsbelasting wordt opgelegd op de winst die de onderneming opbrengt. U betaalt tot 200.000 euro 20 % vennootschapsbelasting en bij een hoger bedrag wordt dit 25 %.
Voor beide belastingen is er eveneens een aangifte nodig. Deze belastingaangiftes worden opgemaakt en ingediend samen met een fiscalist en/of een accountant. Bij grote bedrijven dienen deskundige medewerkers deze aangiftes zelf in.

De belastingdienst stelt steeds programma’s ter beschikking.

U doet al genoeg moeite om de juiste bedragen en de aftrekposten te vinden en daarom zorgt de belastingdienst jaarlijks voor een programma dat u helpt om de aangiftes makkelijk en gestructureerd in te vullen. Dit maakt een belastingaangifte doen een stuk makkelijker. Op de website van de belastingdienst kunt u het huidig programma downloaden.

Aangifte van de inkomstenbelasting

Elke belastingplichtige burger overlegt jaarlijks een aangifte van zijn inkomstenbelasting. Hierbij verdeelt u uw inkomsten in drie boxen met elk hun eigen bedrag. Hierna ontvangt u een aanslagbiljet waarop is aangegeven hoeveel u dient te betalen of terugkrijgt. Het is van groot belang om deze belastingaangifte in te dienen. Doet u dit niet, dan krijgt u een boete van de belastingdienst die een schatting van uw inkomen maakt die vaak nadelig is voor u.
Indien u bij het invullen van de aangifte problemen heeft, dan staat de belastingtelefoon paraat om u met raad en daad bij te staan. De belastingtelefoon is een gratis nummer dat u kunt bellen om informatie in te winnen. Tevens zijn er in Nederland talrijke belastingadviseurs die tegen betaling uw aangifte invullen en perfectioneren.

Heeft u na het bezoeken van deze website nog steeds vragen?

Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen