AOW leeftijd omhoog

De AOW leeftijd gaat steeds verder omhoog en is een verandering die al enige jaren geleden is ingezet. Voor 2017 is dat niet anders. Ook dit jaar merken mensen weer dat het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder in de toekomst komt te liggen. Voor 2017 komt het erop neer dat de AOW leeftijd omhoog gaat met drie maanden naar 65 jaar en 9 maanden. In de praktijk betekent dit onder meer dat er 9 maanden langer AOW-premies betaald moeten worden. Bovendien wordt de eerste uitkering 9 maanden later verstrekt. De verhoging van deze pensioengerechtigde leeftijd kan meer gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de heffingskorting in de vorm van de ouderenkorting, waar later recht op bestaat.

AOW leeftijd omhoog in komen jaren

In het jaar 2017 is het zo, dat als iemand na 30 juni 1951 is geboren en voor 1 april 1952 op de leeftijd van 65 jaar en 9 maanden de eerste uitkering ontvangt. Ieder jaar daarna schuift de pensioengerechtigde leeftijd verder omhoog. Personen die na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 zijn geboren, ontvangen in 2018 pas op 66-jarige leeftijd een uitkering. Tot en met het jaar 2018 wordt de AOW leeftijd iedere keer verhoogd met 3 maanden. Met ingang van het jaar 2019 is er echter sprake van een verhoging met 4 maanden per jaar.

AOW leeftijd omhoogVerhoging met 4 maanden vanaf 2019

Recht op AOW in 2019 bestaat er pas vanaf het moment dat de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden is bereikt. Dat betekent dat personen die geboren na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 dan voor een uitkering in aanmerking komen. In het jaar 2020 worden er bij de pensioengerechtigde leeftijd weer 4 maanden opgeteld en krijgt men pas de uitkering als de leeftijd van 66 jaar en 8 maanden is bereikt. Dit is van toepassing voor iedereen die na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 is geboren. Mensen moeten steeds langer doorwerken, want ook voor 2021 geldt dat er sprake is van een verhoging met 4 maanden. 67 jaar is dan de leeftijd, waarop recht op AOW bestaat. Deze situatie heeft betrekking op personen die na 30 april 1954 zijn geboren en voor 1 januari 1995 het levenslicht hebben gezien.

AOW leeftijd omhoog in 2022 met 3 maanden

In 2022 kunnen personen die na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955 zijn geboren met pensioen als de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden is bereikt. Iedereen die na 1 oktober 1955 is geboren, weet in elk geval zeker dat er pas met pensioen kan worden gegaan op de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Zekerheid wordt daarvoor echter niet geboden. Er wordt namelijk pas voor deze groep personen op een later moment bekend wat de exacte pensioengerechtigde leeftijd gaat worden.

Gemiddelde levensverwachting telt vanaf 2022

Vanaf het jaar 2022 wordt de leeftijd voor het in aanmerking komen voor AOW namelijk van de gemiddelde levensverwachting afhankelijk. Dat betekent dat er nu in elk geval voor deze groep mensen grote onzekerheid bestaat over de datum waarop men met pensioen kan. De pensioendatum voor degene die na 1995 is geboren, ligt nu nog enigszins ver weg, maar komt natuurlijk steeds dichterbij. Er kan in elk geval wel de zekerheid worden gegeven dat 5 jaar van tevoren duidelijk is op welk moment men AOW krijgt. Op het moment dat de levensverwachting stijgt, zal de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden stijgen. De levensverwachting van de gemiddelde Nederlander wordt overigens berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er wordt bij de berekening vanuit gegaan dat gepensioneerden tot het overlijden gemiddeld genomen 18 jaar een AOW-uitkering krijgen.

Geef een reactie


Blog Artikelen

Bellen met belastingtelefoon

Particulieren
0800 – 0543
Gevestigd in Leeuwarden en Hengelo
Toeslagen
0800 – 0543
Gevestigd in Groningen
Ondernemingen Intermediairs
0800 – 0543
Gevestigd in Eindhoven

 

Buitenland
055-5385385
Gevestigd in Heerlen
Auto
0800-0749
Gevestigd in Apeldoorn
Douane
0800-0143
Gevestigd in Heerlen